Väntan är över. Våra resultat!

Efter många om och men har vi äntligen fått beräknat våra resultat. Domsjö fabriker skickade nyligen ett fantastiskt mail med fullständiga värden över hur mycket cellulosa som går åt vid framställning av jäsbart socker och en översikt över denna process. Med hjälp av denna information har vi sammanställt alla våra resultat i några tabeller som vi bifogar under. Tabellerna ska förhoppningsvis kunna hjälpa oss när vi senare ska skriva våra individuella gymnasiearbeten och ge er en bild av vilka slutsatser som går att dra efter att ha utfört ett projektarbete som detta. Hänsyn måste tas till att vår metod eventuellt inte är varken tillräckligt effektiv eller ekonomiskt hållbar för att genomföras på stor skala trots att det var storskalig etanolframställning vi ville undersöka. Det finns i realiteten en rad felkällor, men vi har likväl fått fram resultat som vi är nöjda med och som vi tror kan öka samhällets medvetenhet kring det alternativa drivmedlet bioetanol och kanske skapa debatt till exempelvis två vänner sinsemellan. Ha överseende med att tabellen över kostnader innehåller ett antal antaganden och i nuläget inte är helt färdigställd. Troligtvis lär den bli det under de kommande månaderna, men då vi inte vet om vi får möjlighet att publicera mer så vill vi ända lägga ut det vi har. Tack för att ni har tagit del av vår resa! Hör förresten gärna av er om ni ville veta mer om vårt projektarbete eller ta del av vad vi kommer fram till framöver då vi ska gå mer på djupet och besvara våra individuella frågeställningar. – Bioetrio        27/2-18

_____________________________________________________________________________

Destillation och sista mätningar

Efter många förväntansfulla veckor är det äntligen dags att destillera och se vilka värden vi fått för de olika råvarorna. Vi började med att skaka de olika lösningarna för att koncentrationen skulle bli jämnare i hela kärlet varpå vi mätte upp 100 ml av varje lösningen och filtrerade. Särskilt viktigt var detta för lösningen på äpplen (fruktos) där ett antal bitar fortfarande var synliga. Men även de andra var grumsiga innan filtrering. Vi använde oss av kokplattor och destillationsutrustning (inklusive termometer) för att hetta upp lösningarna var för sig och leda ångorna först genom en kolonn och sedan genom ett rör där det fanns ett avkylningssystem i form av kontinuerligt vattenflöde. Vi hade inte trott att det skulle ta närmare 30 minuter innan vi fått bara en ytterst liten mängd destillerad lösning i bägaren men till slut fick vi mellan 5 och 8 ml utav 100 ml lösning. Att destillera små volymer har verkligen sina nackdelar! Temperaturen hölls under hela destillationen runt 80-83ºC för att undvika att vattnet skulle förångas. Vi utförde därefter ytterligare en destillation där temperaturen låg kring 67-70ºC för att destillera bort metanolen som möjligtvis kunde framställts under jäsning. När alla lösningarna var destillerade var det enda som kvarstod att använda hydrometern och beräkna alkoholhalten. För att lyckas med detta blev vi tvungna att späda delar av den destillerade lösningen i vatten då hydrometern krävde en full mätcylinder. Volymen vatten som tillsattes varje destillerad lösning antecknades. Vi tog även och mätte etanolkoncentrationen på lösningen i jäskärlen och fick samstämmiga värden. Efter en lång dag med mycket destillation ska det bli skönt att slå sig ner och se vilka resultat vårt projekt mynnade ut i. Återkommer inom kort med resultat! – Bioetrio        2/2-18

_____________________________________________________________________________

Utförande

Vi har nu samlats igen efter uppehållet. Skolan har rent officiellt inte börjat än men de senaste dagarna har varit fyllda av testutföranden där mängderna av vatten, råvara och enzym har varierat. Så sent som igår kväll fastställdes det att den maximala mängden potatismjöl vi kunde lösa i vatten för att sedan inte få en geléartad massa vid uppkokning var 200 gram på 6 liter vatten. För att vara på den säkra sidan portionerade vi dock så att om enzymerna jobbade som planerat skulle det bara finnas 125 gram i värmekärlet om gången. Totalt skulle emellertid 500 gram potatismjöl brytas ner och nerverna var därför närvarande idag när det genomfördes. Till sist blev aktionen med potatismjölet en succé och för att visa hur effektiva enzymerna var har vi bifogat en video som ni gärna får kika på. Det grumsiga vattnet visar att potatismjöl är löst men när vattnet sedan blir klart har enzymerna brutit kedjorna och sönderdelat stärkelsen till jäsbart glukos. Detta står mer utförligt i projektplanen. Beträffande cellulosa är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte lyckades hitta någon säljare som var villig att sälja enbart en liten mängd och det skulle därför ha kostat oss skjortan att skaffa cellulas. Vi valde därför att utgå ifrån rörsocker trots att detta i efterhand kommer kräva ett antal omräkningar för att vara representativt för ren glukos och bara göra det första steget, hydrolysen, teoretiskt men använda Domsjö fabrikers värden för denna process. Äpplena var den enklaste råvaran att bearbeta och behövde bara tärnas till oerhört små bitar. Slutligen tog vi och tillsatte de tre råvarorna till en viss mängd vatten, för potatismjölet som redan var blandat fick vi beräkna hur mycket vatten som skulle tillsättas, och addera jästen. Jäskärlen förseglades och jäsrören placerades som tänkt. Bifogar även en snygg bild på våra tre jäskärl med tillhörande utrustning. Vi återkommer om 3-4 veckor för att se på resultaten och nästa steg i processen; destillationen! – Bioetrio      8/1-18

 

_____________________________________________________________________________

Att utveckla en metod

Det var ett tag sedan vi publicerade något på hemsidan nu och anser att det är passande med en kort nyhetsuppdatering. De senaste veckorna har vi i stort sett lagt all lektionstid (såväl som tid utanför skolan) på att skaffa en laborativ metod som kommer låta sig genomföras. Vi har tagit våra förutsättningar i betraktning och beslutat att inte försöka oss på en syrahydrolys (där cellulosa sönderdelas med hjälp av syra och hög temperatur) eftersom vi enbart har skolans labborationssal och utrustning till vårt förfogande. Läs gärna mer i vår projektplan där vi försöker att noggrant beskriva varje delmoment i metoden och som också kommer uppdateras varje gång vår metod korrigeras. Antalet samtal om metoden i samråd med intern handledare Peter Kjelgaard börjar uppgå till en stor siffra och han rekommenderade oss nyligen att lägga beställningar på den utrustning vi tror kan krävas och som skolan inte har tillgängligt. Detta resulterade i att vi idag la en beställning på 3 jäskärl med jäsrör, alfaamylas och en hydrometer. Det var desto svårare att hitta en försäljare av cellulas för enzymbehandlingen av cellulosa men letandet fortsätter. Vi vill dessutom gripa chansen och önska alla (både de som kallar sig bioetanolälskare och de som inte gör det) en trevlig jul! – Bioetrio       20/12-17

_____________________________________________________________________________

Litteraturinhämtning

Vi har precis varit i Lund och besökt biblioteket där för att hitta litteratur som vi kan basera vår metod på. Det visade sig att antalet böcker om bioetanol var begränsat, men vi hittade ett par böcker, bl.a. Cellbiologi av Charlotte Erlandsson-Albertsson och Urban Gullberg samt Motorspriten kommer! : en historia om etanol och andra alternativa drivmedel av Annika Egan Sjölander, Helena Ekerholm, Jenny Eklöf, Henrik Lång och Erland Mårald. Samtidigt som det inte gick lika smidigt som väntat var litteratursökning tydligen något vi kunde bli bättre på. En viktig läropeng för framtiden! – Bioetrio      29/11-17

____________________________________________________________________________

Kontakt!

Efter ett stort antal utgående mail och samtal till bland annat Lantmännen Agroetanol, Sekab AB och Lunds universitet har vi nu etablerat kontakt med Domsjö fabriker AB. De har redan besvarat många av de frågorna vi hade om bioetanol och kommer förmodligen att vara till stor hjälp framöver när vi ska utarbeta en metod. Domsjö fabriker AB framställer bioetanol ur cellulosa storskaligt och är en av de största producenterna av just detta i Sverige. Vi kommer dock inte låta detta hindra ytterligare kontakt utan kommer söka hjälp där vi kan hitta den! Bioetrio out. – Bioetrio         23/10-2017

__________________________________________________________________________

Bioetrio föds

Vi välkommnar er till Bioetrio! Denna hemsida kommer fungera som en portal med nyhetsuppdateringar för vårt gymnasiearbete som handlar om bioetanol. Våra namn är Albin, Johan och Oliver och det är vi som är Bioetrio från gymnasieskolan Johannes Hedberg i Helsingborg. Inom kort kommer vi att lägga ut en film där vårt projekt presenteras men under tiden får ni roa er med en bild av oss. – Bioetrio      9/10-17