Vilka råvaror ger högst utvinningsgrad etanol med hänsyn till framställningsvillkor för råvarorna? Detta är frågeställningen som vår grupp utgår ifrån och önskar att besvara med en vetenskaplig rapport.

Syftet med vår webbplats är att förmedla och sprida kunskaper om bioetanolens utveckling samt möjligheter för framtiden. Vidare kommer webbplatsen agera som en form av blogg där besökare har möjlighet att följa vårt projekt inom ämnet.